• Ewangelia według świętego Mateusza
  Jezus opowiedział tłumom taką przypowieść: «Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli. Znalazł go pewien człowiek i ukrył ponownie. Uradowany poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił tę rolę.
  Dalej, podobne jest królestwo niebieskie do kupca, poszukującego pięknych pereł. Gdy znalazł jedną drogocenną perłę, poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił ją».
  «Dalej, podobne jest królestwo niebieskie do sieci, zarzuconej w morze i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju. Gdy się napełniła, wyciągnęli ją na brzeg i usiadłszy, dobre zebrali w naczynia, a złe odrzucili. Tak będzie przy końcu świata wyjdą aniołowie, wyłączą złych spośród sprawiedliwych i wrzucą w piec rozpalony; tam będzie płacz i zgrzytanie zębówrozumieliście to wszystko?». Odpowiedzieli Mu: «Tak jest». A On rzekł do nich: «Dlatego każdy uczony w Piśmie, który stał się uczniem królestwa niebieskiego, podobny jest do ojca rodziny, który ze swego skarbca wydobywa rzeczy nowe i stare».
  XVII Niedziela Zwykła ***
  27.07.2014 ***
  Mt 13, 44 - 52 ***
 • Przypowieść ta uczy wezwanych wielkiej prawdy: aby być godnym zaproszenia na ucztę królewską Oblubieńca, trzeba okazać zrozumienie najwyższej wartości, o którą tutaj chodzi. Stąd też gotowość poświęcenia wszystkiego dla królestwa niebieskiego, które ma wartość większą niż wszystko inne. Nie dorównuje mu żadna cena dóbr doczesnych. Wszystko można porzucić i nic nie stracić, jeśli tylko weźmie udział w uczcie Chrystusa-Oblubieńca. Dystans wobec dóbr i ubóstwo jest istotnym warunkiem wskazanym nam obok innych przez Jezusa.bł Jan Paweł II

  ZADANIE NA TYDZIEŃ
  Do przemyślenia: Czym jest dla mnie obiecane przez Chrystusa królestwo? Czy chcę go posiąść? Jak oceniam jego wartość?
  Do wykonania: Będę dziękował Bogu za wezwanie mnie do królestwa miłości, świętości i prawdy.
 • 29.07 (wtorek):
  Wspomnienie św. Marty

  Pochodziła z Betanii, miasteczka położonego na wschodnim zboczu Góry Oliwnej, w pobliżu wioski Betfage, odległego od Jerozolimy o ok. 3 km drogi. Była siostrą Marii i Łazarza, których Chrystus darzył swą przyjaźnią. Bardzo wiele razy gościła Go w swoim domu. Św. Łukasz opisuje szczegółowo jedno ze spotkań. Martę wspomina w Ewangelii św. Jan, odnotowując wskrzeszenie Łazarza. Wyznała ona wtedy wiarę w Jezusa jako Mesjasza i Syna Bożego (J 11, 1-45). Ewangelista Jan opisuje także wizytę Jezusa u Łazarza na sześć dni przed wieczerzą paschalną, gdzie posługiwała Marta. Właśnie z Betanii Jezus wyruszył triumfalnie na osiołku do Jerozolimy w Niedzielę Palmową. Wreszcie w pobliżu Betanii Pan Jezus wstąpił z Góry Oliwnej do nieba.
 • 31.07 (czwartek):
  Wspomnienie św. Ignacego Loyoli, prezbitera

  Lata życia 1491–1556. Myśl św. Ignacego: „Niech to będzie pierwszą zasadą w działaniu: Tak Bogu ufaj, jakby całe powodzenie spraw zależało od ciebie, a nie od Boga; tak jednak dokładaj wszelkich starań, jakby Bóg sam miał wszystko zdziałać, a ty nic zgoła – tak brzmi wersja starsza. Tak Bogu ufaj, jakby całe powodzenie spraw zależało tylko od Boga, a nie od ciebie; tak jednak dokładaj wszelkich starań, jakbyś ty sam miał to wszystko zdziałać, a Bóg nic zgoła – tak brzmi wersja późniejsza, za którą opowiedział się o. Janssens, generał Tow. Jez.). NB. W obu wersjach chodzi o tę samą myśl: trzeba łączyć ufność z własnym wysiłkiem. Nie wolno popadać w żadną krańcowość: ani w aktywizm nie liczący się z koniecznością Bożej pomocy, ani w kwietyzm zwalniający człowieka od wysiłku pod pozorem ufności w Bogu. Jest to zasada ufnej i rozumnej, odpowiedzialnej współpracy z Bogiem”
 • 01.08 (piątek):
  Wspomnienie św. Alfonsa Liguori, biskupa i doktora Kościoła

  Urodził się w bogatej, szlacheckiej rodzinie w 1696 roku. W wieku dwunastu lat został wysłany na uniwersytet w Neapolu. Tam studiował prawo cywilne i kościelne. Uczył się również muzyki, malarstwa. Po ukończeniu studiów został adwokatem. Ojciec Alfonsa pragnął, aby syn zrobił karierę i ożenił się z córką księcia. Ta jednak, wstąpiła do zakonu. W wieku 27 lat, po przegranym procesie Alfons Liguori postanowił porzucić zawód prawnika. Poszcząc przez trzy dni szukał woli Bożej. Odwiedziwszy przytułek dla nieuleczalnie chorych zobaczył światło i usłyszał słowa „Porzuć świat, oddaj się mnie”. Alfons Liguori odpowiedział na to wezwanie i wstąpił do seminarium. W wieku 30 lat został księdzem a w 1732 roku, aby dotrzeć z Ewangelią do ludzi najbardziej opuszczonych i zaniedbanych duchowo, założył w Neapolu Zgromadzenie Najświętszego Odkupiciela (Congregatio Sanctissimi Redemptoris). Nazywany 'doctor zelantissimus' – najżarliwszym nauczycielem, bp. Alfons Liguori dbał o poziom moralny i intelektualny swoich kapłanów i studentów seminarium. Dla nich stworzył wielotomowe dzieło „Theologia moralis”. Starał się pisać dla wszystkich. Był przekonany, że każdy człowiek jest powołany do świętości. Alfons Liguori był poetą, kompozytorem i wspaniałym kaznodzieją. Głosił piękne kazania o Chrystusie ukrzyżowanym. Gdy został biskupem pamiętał o ubogich przeznaczając na nich swoje dochody. W czasie głodu sprzedał sprzęty ze swojego domu biskupiego, aby kupić chleb dla potrzebujących. W kolejnych latach reumatyzm doprowadził biskupa Liguori do paraliżu i ogromnego cierpienia. Msze święte musiał odprawiać na siedząco a posiłki przyjmował przez rurkę. Mając 79 lat powrócił do zgromadzenia redemptorystów, gdzie zmarł w wieku 91 lat, 1 sierpnia 1787 roku. „Jeśli ktoś nie pokocha Jezusa ukrzyżowanego, nie pokocha go nigdy”.
?>
  cheapest office 2013 best buy windows 7 home premium family pack buy parallels mac os x buy microsoft windows xp sp3 best price illustrator cs4 cost of adobe captivate 5 price of adobe lightroom 3 upgrade buy corel painter 8 cheap windows xp home edition software buy dreamweaver cs4 upgrade omnifocus student discount buy microsoft excel 2013 price of corel draw 11 best price matlab rosetta stone spanish for sale
buying server 2008 cal sony vegas 10 best buy best price microsoft office 2004 cheap windows xp professional upgrade best buy photoshop elements buy word for mac 2011 cheap office 2007 student edition used adobe photoshop cs3 cheap office 2010 student price of ms office 2007 in australia order windows 7 full version military discount ms office 2013 cheap microsoft office 2011 mac cheapest quicken essentials for mac buy adobe acrobat 9.0 pro