• CAŁONOCNA ADORACJA:
  • Termin: w nocy z soboty na niedzielę, 22-23 listopada,
  • czas: od 21.00-05.30
  • Organizatorzy: członkowie Ruchu Czystych Serc
  • PLAN CZUWANIA:
   • 21.00 - wprowadzenie do czuwania (ks. Wiesław) i Koronka do Bożego Miłosierdzia;
   • 22.00 – czas świadectw;
   • 23.00 – konferencja;
   • 24.00 - Msza Św.;
   • 01.00 - 2.30 – przerwa;
   • 02.30 - czas ciszy, indywidualna medytacja, prywatne modlitwy;
   • 04.30 – modlitwa różańcowa (cz. radosna);
   • 05.00 - 05.30 - błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem i zakończenie.
 • Jezus powiedział do swoich uczniów: „Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na swoim tronie, pełnym chwały. I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie. Wtedy odezwie się Król do tych po prawej stronie: »Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego, weźmijcie w posiadanie królestwo, przygotowane wam od założenia świata. Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść; byłem spragniony, a daliście Mi pić; byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie; byłem nagi, a przyodzialiście Mnie; byłem chory, a odwiedziliście Mnie; byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie«. Wówczas zapytają sprawiedliwi: »Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Ciebie? spragnionym i daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy Cię? lub nagim i przyodzialiśmy Cię? Kiedy widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie?«. Król im odpowie: »Zaprawdę powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili«. Wtedy odezwie się i do tych po lewej stronie: »Idźcie precz ode mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom. Bo byłem głodny, a nie daliście Mi jeść; byłem spragniony, a nie daliście Mi pić; byłem przybyszem, a nie przyjęliście Mnie; byłem nagi, a nie przyodzialiście Mnie; byłem chory i w więzieniu, a nie odwiedziliście mnie«. Wówczas zapytają i ci: »Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym albo spragnionym, albo przybyszem, albo nagim, kiedy chorym albo w więzieniu, a nie usłużyliśmy Tobie?«. Wtedy odpowie im: »Zaprawdę powiadam wam: Wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tegoście i Mnie nie uczynili«. I pójdą ci na mękę wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego”.
  34 Niedziela zwykła ***
  Ur. Chrystusa Króla Wszechświata ***
  Rok A, II ***
  23.11.2014 ***
  Mt 25,31-46 ***
 • Jakże bardzo Jezus pragnie rozpoznać swoje owce, choćby po jednym uczynku miłości ! Jakże bardzo pragnie zgromadzić swe owce w jedną ostateczną owczarnię! A jednaj w tej samej przypowieści mówi o kozłach, które staną „po lewej stronie”. To ci, którzy odrzucili królestwo; nie tylko Boga – ale odrzucili również człowieka: nie przyjęli go ani nie nakarmili. Królestwo Chrystusa potwierdza się poprzez słowa ostatecznego sądu jako królestwo miłości do człowieka. św. Jan Paweł II

  ZADANIE NA TYDZIEŃ
  Do przemyślenia:: Czy rozumiem tytuł Chrystusa jako Króla przede wszystkim ubogich i potrzebujących? Czy jestem świadomy, że Chrystus będzie mnie rozliczał również z mojego stosunku do ludzi głodnych, opuszczonych i bezdomnych?
  Do wykonania: Lepiej wykorzystam możliwość działania na rzecz ludzi ubogich i zagubionych.
 • 24.11 (poniedziałek):
  Wsp. św. męczenników Andrzeja Dung-Lac i Towarzyszy

  Chrześcijańscy misjonarze przybyli do Wietnamu już w XVI wieku. Historia tego Kościoła jest złączona z drogą męczeństwa. Najkrwawsze miało miejsce w latach 1820- 1840. Zginlo wtedy od 100 do 300 tysięcy chrześcijan. Św. Andrzej Dung-Lac reprezentuje zatem przed światem wszystkich wietnamskich męczenników. Urodził się w 1795 roku w biednej rodzinie na północy Wietnamu. W 1807 r. wraz z rodzcami szukającymi pracy przeniósł się do Hanoi. Tam Andrzej spotkał katechistę, który dał mu schronienie i pożywienie. Zamieszkał w misji Vinh-Tri, gdzie po trzech latach przyjął chrzest. Zadbano też o jego edukację. Am został katechistą. Przez 10 lat nauczał katechizmu i przygotowywał dzieci do sakramentów świętych. Rozpoczął studia teologiczne i przyjął święcenia kapłańskie 15.03.1823 r. Był proboszczem w wielu miejscach, wszędzie ciesząc się szacunkiem ludzi. Doświadczał wielu represji. Nie bał się prześladowań, co więcej przeniósł się w miejsce jeszcze bardziej niebezpieczne, w okolice Hanoi. Mówił: „ci, którzy umierają za wiarę, idą do nieba; my zaś wciąż się ukrywamy, tracimy pieniądze, by nas uwolniono z więzienia. Większy pożytek byłby z tego, gdyby nas zatrzymano i zadano śmierć”. Gdy 4 lata później został aresztowany po raz drugi, spełniło się jego pragnienie. Przebywał wtedy w domu Piotra Thi. By go bronić, wierni zebrali wielką sumę pieniędzy. Niestety, kiedy po sześciu dniach został znowu aresztowany przez prefekta policji, wolności już nie odzyskał. Przed śmiercią męczeńską był torturowany, nakłaniano go, by wyrzekł się wiary i podeptał krzyż naszego Pana. Wolał umrzeć wierny do końca Jezusowi Chrystusowi. Został ścięty mieczem 21 grudnia w 1839 roku. Razem z nim został uwięziony i skazany na śmierć ks. Piotr Thi. W dniu 18 czerwca w 1988 roku, podczas uroczystej Mszy św. sprawowanej przed bazyliką św. Piotra w Rzymie, Jan Paweł II kanonizował 117 męczenników wietnamskich
billig viagra bestellen viagra säljes clomid 50mg
kamagra tabletten erfahrungen forum viagra internet cialis combien ca coute belgique viagra levitra sans prescription http://msh.univ-tours.fr/site_genre/wp-a... http://philosophie.ac-creteil.fr/?hostur... viagra genereique en ligne viagra a vendre quebec acheter cialis original http://www.acolytes.asso.fr/index.php?si... http://www.acolytes.asso.fr/index.php?si...
 • cialis 20mg filmtabletten bestellen compra kamagra pastiglie euro http://www.cricyt.edu.ar/?cmJ=G2659&cmC=...
 • http://www.policymap.com/blog/wp-content... viagra pour homme http://www.policymap.com/blog/wp-content... levitra rezeptfrei holland viagra compresse acquist o cialis san marino