Prośba o modlitwę
Modlitwa wytrwała, pokorna i gorąca bez wątpienia osiąga niebo, z którego nigdy nie powróci niewysłuchana.
św. Bernard z Clairvaux

Jeśli czujesz, że Ty sam lub ktoś z Twoich bliskich potrzebuje pomocy, jeśli problemy wydają Ci się nie do pokonania, jeśli doświadczasz cierpienia, samotności i opuszczenia - powierz się Matce Bożej Kozielskiej.
Jeśli Twoja modlitwa została wysłuchana, obdarzono Ciebie radością, jeśli wydarzyło się dobro w życiu Twoim i Twoich bliskich - nie zapomnij podziękować.

  • 28.07 (wtorek): Wspomnienie Charbela Makhluf, prezbitera
  • 29.07 (środa): Wspomnienie św. Marty
  • 31.07 (piatek): Wspomnienie św. Ignacego Loyoli, prezbitera (1491-1556)
  • 01.08 (sobota): Wspomnienie św. Alfonsa Liguorego, biskupa i doktora Kościoła
 • Jezus udał się za Jezioro Galilejskie, czyli Tyberiadzkie. Szedł za Nim wielki tłum, bo widziano znaki, jakie czynił na tych, którzy chorowali. Jezus wszedł na wzgórze i usiadł tam ze swoimi uczniami. A zbliżało się święto żydowskie, Pascha. Kiedy więc Jezus podniósł oczy i ujrzał, że liczne tłumy schodzą się do Niego, rzekł do Filipa: „Skąd kupimy chleba, aby oni się posilili?” A mówił to wystawiając go na próbę. Wiedział bowiem, co miał czynić. Odpowiedział Mu Filip: „Za dwieście denarów nie wystarczy chleba, aby każdy z nich mógł choć trochę otrzymać”. Jeden z uczniów Jego, Andrzej, brat Szymona Piotra, rzekł do Niego: „Jest tu jeden chłopiec, który ma pięć chlebów jęczmiennych i dwie ryby, lecz cóż to jest dla tak wielu?” Jezus zatem rzekł: „Każcie ludziom usiąść”. A w miejscu tym było wiele trawy. Usiedli więc mężczyźni, a liczba ich dochodziła do pięciu tysięcy. Jezus więc wziął chleby i odmówiwszy dziękczynienie, rozdał siedzącym; podobnie uczynił i z rybami rozdając tyle, ile kto chciał. A gdy się nasycili, rzekł do uczniów: „Zbierzcie pozostałe ułomki, aby nic nie zginęło”. Zebrali więc i ułomkami z pięciu chlebów jęczmiennych, które zostały po spożywających, napełnili dwanaście koszów. A kiedy ci ludzie spostrzegli, jaki cud uczynił Jezus, mówili: „Ten prawdziwie jest prorokiem, który miał przyjść na świat”. Gdy więc Jezus poznał, że mieli przyjść i porwać Go, aby Go obwołać królem, sam usunął się znów na górę
  XVII Niedziela Zwykła ***
  02.08.2015 ***
  J 6,1-15 ***
  Rok B ***
 • Cudowne rozmnożenie chleba, jakie miało miejsce w pobliżu Kafarnaum, w Ewangelii Janowej wydarzenie to wiąże się z mową wygłoszona następnego dnia. Jezus podkreśla w niej, iż trzeba zdobywać pokarm „który trwa na wieki”, poprzez wiarę „w Tego, którego Bóg posłał”. Jezus mówi także, że to On jest prawdziwym chlebem, który „życie daje światu”, więcej: który daje swoje ciało „za życie świata”. Jest to wyraźna zapowiedź męki i zbawczej śmierci. Chrystus nawiązuje tu również i przygotowuje do Eucharystii, którą miał ustanowić w przeddzień swej męki jako sakrament – pokarm na życie wieczne (św. Jan Paweł II, Katecheza, 2 XII 1987).

  ZADANIE NA TYDZIEŃ
  Do przemyślenia: Jakie są moje odniesienia do Chrystusa? Kim On jest dla mnie w życiu? Jak często zwracam się do Niego?
  Do wykonania: Będę częściej zwracać się do Chrystusa, także w sprawach dnia codziennego.
 • Pomoc dla Julii Kołodziej


  Julia Kołodziej


  Pomóżcie Julci wrócić do zdrowia, do zycia innego niż przedtem, ale pełnego szans i możliwości.
  Bez leczenia, na które nie mamy pieniędzy, Julia nie będzie mieć żadnej przyszłości.

  Inormacje o Julci oraz dane do konta Caritas znajdziecie Państwo w Ogłoszeniach. 
  Do pobrania rownież jako ulotka pdfJulIaKo.pdf 
 • Mary's MealsMary's Meals zajmuje się dokarmianiem głodnych dzieci w misyjnych krajach. Chciejmy także włączyć się w pomoc potrzebującym. Możemy to zrobić przez przyniesienie do naszego kościoła odzieży i pościeli (organizacja potrzebuje wszelkiego rodzaju tekstylia) w dniu 2.08.2015 (niedziela).

  Zapakowane w czarne worki dary zostaną sprzedane na wagę a pieniądze uzyskane z tej operacji przeznaczone na posiłki dla dzieci. Organizacja podaje że 3 worki odzieży (około £12.50) zapewnią jednemu dziecku jeden pełnowartościowy posiłek przez cały rok.

  Wiecej informacji o Mary's MealsMary's Meals