• UROCZYSTOŚĆ BOŻEGO MIŁOSIERDZIA - możliwość zyskania odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami, czyli za pobożne odmówienie Koronki do Miłosierdzia Bożego w kościele lub kaplicy wobec Najświętszego Sakramentu, publicznie wystawionego lub przechowywanego w tabernakulum przez cały rok. Chorzy mogą zyskać odpust poza kościołem (Penitencjaria Apostolska dekretem z 12 stycznia 2002 r.).
 • Było to wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia. Tam, gdzie przebywali uczniowie, drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami. Jezus wszedł, stanął pośrodku i rzekł do nich: ”Pokój wam!”. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: ”Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam”. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: ”Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane”. Ale Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do niego: ”Widzieliśmy Pana!”. Ale on rzekł do nich: ”Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i nie włożę ręki mojej do boku Jego, nie uwierzę”. A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł mimo drzwi zamkniętych, stanął pośrodku i rzekł: ”Pokój wam!”. Następnie rzekł do Tomasza: ”Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż ją do mego boku, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym”. Tomasz Mu odpowiedział: ”Pan mój i Bóg mój!”. Powiedział mu Jezus: ”Uwierzyłeś, bo Mnie ujrzałeś; błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli”. I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc, mieli życie w imię Jego.
  II Niedziela Wielkanocna ***
  Niedziela Bożego Miłosierdzia ***
  J 20,19-31 ***
  Rok B ***
 • Kamieniem węgielnym jest Chrystus, ukrzyżowany i zmartwychwstały. Pytajmy zatem czy budujemy na tym kamieniu węgielnym? Czy odrzucamy ten kamień? Kiedyś, w taki wieczór jak dzisiaj, w oktawę niedzieli wielkanocnej, przyszedł Chrystus ponownie do wieczernika, gdzie byli zgromadzeni Apostołowie i rzekł do Tomasza: „Nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym”. Odpowiedział Tomasz: „Pan mój i Bóg mój”. Odtąd Chrystus stał się kamieniem węgielnym jego życia. Oby na każdym z nas spełniły się słowa Chrystusowe powiedziane do Tomasza: „Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli” [św. Jan Paweł ii, homilia, 18 IV 1982]

  ZADANIE NA TYDZIEŃ
  Do przemyślenia: Jaka jest moja wiara? Jakie są przyczyny jej słabości?
  Do wykonania: Pogłębię moją wiarę przez czytanie odpowiedniej literatury. Będę często powtarzał akt wiary: „Wierzę w Ciebie, Boże żywy, w Trójcy jedyny, prawdziwy. Wierzę, coś objawił Boże, Twe słowo mylić się nie może”.
 • Wspomnienie św. Barnadetty Soubirous, dziewicy i zakonnicy

  Maria Bernadetta urodziła się 7 stycznia 1844 r. w Lourdes jako najstarsza z rodzeństwa. Była córką ubogiego młynarza. W dwa dni po urodzeniu otrzymała chrzest. Kiedy miała 11 lat, przyjęła ją do siebie krewna, u której pasała owce. Po trzech latach wróciła do rodzinnego Lourdes, aby przygotować się do I Komunii Świętej. I wtedy - 11 lutego 1858 r. - po raz pierwszy Bernadecie objawiła się Matka Boża nad rzeką Gave, w pobliżu groty Massabielle. Wezwała ją do modlitwy różańcowej oraz do czynów pokutnych w intencji nawrócenia grzeszników. W ciągu pół roku Matka Boża objawiła się Świętej 18 razy. Wizje te dały początek słynnemu sanktuarium w Lourdes. W roku 1862 biskup diecezji Tarbes, Laurence, do której należało Lourdes, ogłosił dekret o prawdziwości objawień. W tym samym roku Bernadetta zapadła na obustronne zapalenie płuc. Wyzdrowiała, ale postanowiła wstąpić do zakonu. Chciała się po prostu ukryć, by ujść oczu ciekawych. Dzięki pośrednictwu biskupa z Nevers, Forcade, wstąpiła tamże do sióstr "od miłości i nauczania chrześcijańskiego". Pożegnała się więc z rodziną i z ukochaną grotą massabielską. Schorowanej, powierzono funkcję infirmerki i zakrystianki. Dopiero 22 września 1878 roku złożyła śluby wieczyste. Zmarła 16 kwietnia 1879 r., mając 35 lat.
?>
is 25 mg of synthroid enough best site to order nolvadex bactrim 800 mg dose
download acrobat 10 best price microsoft access 2007 full version purchase windows 8.1 online
  avodart and flomax in combination cephalexin 500 mg over the counter avodart hair thinning
sildenafil patent australia how to get viagra in sydney buy viagra perth australia calan compresse acquistare on line priligy bactrim prezzo