• Jezus zaczął wskazywać swoim uczniom na to, że musi iść do Jerozolimy i wiele wycierpieć od starszych i arcykapłanów, i uczonych w Piśmie; że będzie zabity i trzeciego dnia zmartwychwstanie. A Piotr wziął Go na bok i począł robić Mu wyrzuty: „Panie, niech Cię Bóg broni! Nie przyjdzie to nigdy na Ciebie”. Lecz On odwrócił się i rzekł do Piotra: „Zejdź Mi z oczu, szatanie! Jesteś Mi zawadą, bo nie myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie”. Wtedy Jezus rzekł do swoich uczniów: „Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę? Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego razem z aniołami swoimi, i wtedy odda każdemu według jego postępowania”
  XXII Niedziela Zwykła ***
  31.08.2014 ***
  Mt 16,21-27 ***
 • Chrystus wzywa swych uczniów, ażeby „szli w Jego ślady”. Dopiero u św. Pawła wyraz „naśladowanie”, gdy Apostoł pisze; „Bądźcie naśladowcami moimi, tak jak jestem naśladowcą Chrystusa”. Gdzie indziej zaś: „A wy, przyjmując słowo pośród wielkiego ucisku, z radością Ducha Świętego, staliście się naśladowcami naszymi i Pana”. Jednakże sam wyraz nie jest tu najważniejszy. Najważniejszy jest fakt, iż całe życie i postępowanie Chrystusa uwieńczone ofiara krzyża z miłości „za braci” pozostaje trwałym wzorem i ideałem. Skłania więc i wzywa nie tylko do poznania, ale nade wszystko do naśladowania. [św. Jan Paweł II]

  ZADANIE NA TYDZIEŃ
  Do przemyślenia:Czy idąc za Chrystusem, jestem gotów czegoś się wyrzec? A może jestem skąpcem i niczego nie chcę dać Chrystusowi?
  Do wykonania: Codziennie złożę Chrystusowi jakiś dar. Będzie to może przezwyciężenie jakiejś słabości, ofiara na rzecz bliźnich, większe zaangażowanie się w sprawy Kościoła
 • 01.09 (poniedziałek): Wspomnienie bł. Bronisławy, dziewicy

  Urodziła się ok. 1200 w Kamieniu Śląskim, zm. 29 sierpnia 1259 na Sikorniku). JuŜ jako szesnastoletnia dziewczyna wstąpiła do zakonu o niezwykle surowej regule – podkrakowskiego klasztoru Panien Norbertanek na Zwierzyńcu. Spędziła tam ok. 40 lat odznaczając się wielką gorliwością Ŝycia zakonnego. Norbertanki ubierały się jedynie w wełniany habit i czarną zasłonę na głowę; ich mieszkaniem były nieogrzewane i pozbawione pieców cele, przez co wielokrotnie cierpiały dotkliwe zimno. Nie posiadały Ŝadnej, jakiejkolwiek, własności. Utrzymywały jedynie nikłe kontakty ze światem zewnętrznym, odwiedziny przyjmowały oddzielone kratą w obecności innych sióstr. Obowiązywało je ścisłe milczenie i samotność, gdy zaś zostały o coś oskarŜonemiały zakaz obrony przez zarzutami. Czas poza uczestnictwem w liturgii i na modlitwie w całości poświęcony był pracy
 • 03.09 (środa): Wspomnienie św. Grzegorza Wielkiego, papieża i doktora Kościoła

  Urodził sie ok. 540 w Rzymie, zm. 12 marca 604 tamŜe). Choć rządził Kościołem tylko 15 lat, połoŜył ogromne zasługi na polu porządkowania Ŝycia duchownych, teologii oraz liturgii. JuŜ na początku pontyfikatu określił siebie jako servus servorum Dei (sługa sług BoŜych). Słynął z pokory i przyjaznego nastawienia do ludzi. Jednocześnie nie obawiał się plenić zła. Z entuzjazmem przystąpił do rozlicznych reform w Kościele. Rozpoczął od oczyszczenia Kościoła rzymskiego. Zdecydowanie sprzeciwiał się symonii i nepotyzmowi. Optował za tym, by duchowni przestrzegali celibatu. Z kurii rzymskiej usunął osoby niegodne, podobnie uczynił z niegodnymi biskupami i proboszczami w Rzymie i innych diecezjach włoskich. Uporządkował teŜ finanse papieskie. Codziennie osobiście głosił wiernym Słowo BoŜe. Pozostawił po sobie spuściznę literacką w postaci wielu homilii, komentarzy biblijnych, listów oraz ksiąg porządkujących Ŝycie kościelne.
 • 04.09 (czwartek): Wspomnienie bł. Męczennic z Nowogródka

  W lipcu 1943 siostry zgłosiły się na gestapo, by ofiarować swoje Ŝycie za 120 osób, aresztowanych i przeznaczonych do rozstrzelania. Karę śmierci zamieniono aresztowanym na roboty w Niemczech (zatrzymanych wywieziono 24 lipca, a nielicznych uwolniono). Wszyscy wywiezieni przeŜyli wojnę. Siostry zostały wezwane 31 lipca, a następnego dnia, bez sądu i wyroku, zostały rozstrzelane. Po ekshumacji (19 marca 1945) miejscem ich pochówku stała się wspólna mogiła przy nowogródzkim kościele farnym. Zostały beatyfikowane przez papieŜa Jana Pawła II 5 marca 2000 roku, w czasie pierwszej beatyfikacji Wielkiego Jubileuszu Roku 2000 na Placu św. Piotra w Rzymie
?>
 • zyrtec sans recette acheter parlodel en ligne acheter bactrim en ligne paroxetine mg priligy vente propecia prix paris commande strattera propecia generique allopurinol vente ou acheter priligy sans ordonance stromectol générique ranitidine sans ordonnance lamisil sans recette acheter methotrexate en ligne naproxen pharmacie
 • remboursement cialis vardenafil 20 mg médicament viagra et cialis comparaison viagra ou levitra acheter viagra generique viagra prescription médicale viagra pharmacie sans ordonnance pharmacie levitra honte d'acheter viagra peut on acheter du viagra en france acheter viagra france achat viagra belgique acheter viagra pfizer cialismg vente en ligne tadalafil cialis