• W mieście Kafarnaum Jezus w szabat wszedł do synagogi i nauczał. Zdumiewali się Jego nauką; uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w Piśmie. Był właśnie w synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego. Zaczął on wołać: „Czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić. Wiem, kto jesteś: Święty Boży”. Lecz Jezus rozkazał mu surowo: „Milcz i wyjdź z niego”. Wtedy duch nieczysty zaczął go targać i z głośnym krzykiem wyszedł z niego. A wszyscy się zdumieli, tak że jeden drugiego pytał: „Co to jest? Nowa jakaś nauka z mocą. Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są mu posłuszne”. I wnet rozeszła się wieść o Nim wszędzie po całej okolicznej krainie galilejskiej.

  Rok B, I ***
  IV Niedziela zw. ***
  01.02.2015 ***
  Mk 1,21-28 ***
 • „Zdumiewali się Jego nauką; uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w Piśmie”. Tę cenną informację podaje nam Marek już na początku swojej Ewangelii. Wynika z niej, że ludzie szybko dostrzegli różnicę, jaka zaznaczała się sposobie, więcej – w samej istocie nauczania – pomiędzy Chrystusem a uczonymi w Piśmie. Ci ostatni nauce swoją opierali na Prawie Mojżesza, które sami interpretowali i komentowali. Chrystus natomiast w swym nauczaniu nie występuje jako „wykładowca” czy „komentator” Prawa Starego Przymierza, lecz jako Prawodawca, jednym słowem jako Ten, kto posiada władzę nad Prawem. Słuchacze Jezusa dobrze wiedzieli, że chodzi o Prawo Boże dane przez Mojżesza mocą władzy, której udzielił mu sam Bóg jako swemu przedstawicielowi i pośrednikowi wobec ludu izraelskiego [św. Jan Paweł II, katecheza, 14.X.1987]


  ZADANIE NA TYDZIEŃ
  Do przemyślenia:: Czy odnoszę się do Chrystusa, jak do tego, który wszystko może? Czy w obliczu pokus zajmuję zawsze zdecydowaną postawę?
  Do wykonania: Będę uważniej wsłuchiwał się w głos Boży i zdecydowanie walczył ze złem.
 • 02.02 (poniedziałek):
  Święto Ofiarowania Pańskiego

  Nazwa święta wywodzi się od dwóch terminów greckich: Hypapante oraz Heorte tou Katharismou, co oznacza święto spotkania i oczyszczenia. Oba te święta były głęboko zakorzenione w tradycji Starego Testamentu. Na pamiątkę ocalenia pierworodnych synów Izraela podczas niewoli egipskiej każdy pierworodny syn u Żydów był uważany za własność Boga. Dlatego czterdziestego dnia po jego urodzeniu należało zanieść syna do świątyni w Jerozolimie, złożyć go w ręce kapłana, a następnie wykupić za symboliczną opłatą 5 syklów. Równało się to zarobkowi 20 dni. Równocześnie z obrzędem ofiarowania i wykupu pierworodnego syna łączyła się ceremonia oczyszczenia matki dziecka. Z tej okazji matka była zobowiązana złożyć ofiarę z baranka, a jeśli jej na to nie pozwalało zbyt wielkie ubóstwo - przynajmniej ofiarę z dwóch synogarlic lub gołębi. Fakt, że Maryja i Józef złożyli synogarlicę, świadczy, że byli bardzo ubodzy.
 • 05.02 (czwartek):
  Wspomnienie św. Agaty, dziewicy i męczennicy

  Tradycja mówi, że pochodziła z miasta Katania na Sycylii, ze znamienitego rodu rzymskiego, i odznaczała się nieprzeciętną urodą. Żyła prawdopodobnie w latach 235-251, za panowania cesarza Decjusza (249-251), kiedy to miały miejsce jedne z najbardziej krwawych w historii rzymskiego imperium prześladowania chrześcijan. O jej życiu i męczeństwie opowiadają liczne apokryfy i hagiograficzne legendy, znane na naszym kontynencie już od wczesnego średniowiecza - św. Agata po przyjęciu wiary chrześcijańskiej złożyła ślub czystości i dlatego odrzuciła rękę prefekta Katanii Kwincjusza - który mszcząc osobistą zniewagę - kazał ją, jako chrześcijankę, uwięzić. Kiedy nie pomogły przekonywania i groźby, znalazła się z jego rozkazu w domu rozpusty, gdzie w cudowny sposób zachowała dziewictwo. W końcu po okrutnych torturach spalono ją na rozżarzonych węglach.
 • 06.02 (piątek):
  Wspomnienie św. męczenników Pawła Miki i Towarzyszy

  Początek XVI wieku to dla Japonii czas wielkiego rozkwitu chrześcijaństwa. Św. Franciszek Ksawery był pierwszym misjonarzem tego kraju, a jego misjonarska działalność tam przypada na lata 1549-1551. Z czasem jednak fanatyzm władców zatrzymał to pięknie zapowiadające się dzieło. Wybuchło prześladowanie, nagłe i krwawe, w wyniku którego życie stracił św. Paweł Miki i jego 25 Towarzyszy. Było wśród nich 3 jezuitów, 6 franciszkanów i 17 tercjarzy franciszkańskich.
?>best herbal viagra australia www viagra australia how to buy kamagra in australia cipro online private company registration prednisone interaction with birth control pills cheap ventolin hfa how much does an amoxicillin prescription cost amoxicillin price walgreens cipro 250 mg tablets diflucan vente zyprexa pharmacie venlafaxine générique venlafaxine discount bupropion xl 150 mg withdrawal aldactone as a cause of gynecomastia buy adobe dreamweaver for mac best price acrobat professional 9 excel software purchase buy autocad lt 2011 cheap discount adobe lightroom software price of windows 7 business