Prośba o modlitwę
Modlitwa wytrwała, pokorna i gorąca bez wątpienia osiąga niebo, z którego nigdy nie powróci niewysłuchana.
św. Bernard z Clairvaux

Jeśli czujesz, że Ty sam lub ktoś z Twoich bliskich potrzebuje pomocy, jeśli problemy wydają Ci się nie do pokonania, jeśli doświadczasz cierpienia, samotności i opuszczenia - powierz się Matce Bożej Kozielskiej.
Jeśli Twoja modlitwa została wysłuchana, obdarzono Ciebie radością, jeśli wydarzyło się dobro w życiu Twoim i Twoich bliskich - nie zapomnij podziękować.

  • poniedziałek (24.08): Święto św. Bartłomieja Apostoła
  • środa (26.08.): Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej
  • czwartek (27.08): Wspomnienie św. Moniki
  • piątek (28.08.): Wspomnienie św. Augustyna, biskupa i doktora Kościoła
  • sobota (29.08.): Wspomnienie Męczeństwa św. Jana Chrzciciela
 • Ucząc w synagodze w Kafarnaum Jezus powiedział: „Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym”. A spośród Jego uczniów, którzy to usłyszeli, wielu mówiło: „Trudna jest ta mowa. Któż jej może słuchać?” Jezus jednak świadom tego, że uczniowie Jego na to szemrali, rzekł do nich: „To was gorszy? A gdy ujrzycie Syna Człowieczego, jak będzie wstępował tam, gdzie był przedtem? Duch daje życie; ciało na nic się nie przyda. Słowa, które Ja wam powiedziałem, są duchem i życiem. Lecz pośród was są tacy, którzy nie wierzą”. Jezus bowiem na początku wiedział, którzy to są, co nie wierzą, i kto miał Go wydać. Rzekł więc: „Oto dlaczego wam powiedziałem: Nikt nie może przyjść do Mnie, jeżeli mu to nie zostało dane przez Ojca”. Odtąd wielu uczniów Jego się wycofało i już z Nim nie chodzili. Rzekł więc Jezus do Dwunastu: „Czyż i wy chcecie odejść?” Odpowiedział Mu Szymon Piotr: „Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. A myśmy uwierzyli i poznali, że Ty jesteś Świętym Boga”
  XXI Niedziela Zwykła ***
  23.08.2015 ***
  J 6,60-69 ***
  Rok B ***
 • „Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki”. Te słowa usłyszeliśmy przed chwilą podczas liturgii. Jezus wypowiedział je po cudownym rozmnożeniu chleba nad Jeziorem Galilejskim. Według ewangelisty Jana są one obietnicą zbawczego daru Eucharystii. Już w Starym Przymierzu nie brak wyraźnych zapowiedzi Eucharystii. Najbardziej wymowna z nich jest związania z osobą kapłana Melchizedeka. Słowa Chrystusa wypowiedziane w synagodze w Kafarnaum są dopełnieniem tamtych starotestamentalnych proroctw, a równocześnie zapowiedzią, która znalazła spełnienie w czasie Ostatniej Wieczerzy. Wiemy, że słowa wypowiedziane wówczas przez Chrystusa stały się dla słuchaczy i dla samych apostołów trudną próba wiary. Ale nie sposób też zapomnieć zdecydowanego i płomiennego wyznania wiary Szymona Piotra, który zawołał: „Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. A myśmy uwierzyli i poznali, że Ty jesteś Świętym Boga” (św. Jan Paweł II, Homilia 8 VI 1980).

  ZADANIE NA TYDZIEŃ
  Do przemyślenia: Jaki jest mój stosunek do trudniejszych prawd religijnych? Czy nie należę do tcy, którzy przyjmują tylko te prawdy, które mogą zrozumieć? Czy nie kwestionuję przykazań Bożych, twierdząc, że nie sposób jest je dzisiaj zachowywać?
  Do wykonania: Będę pamiętał o tym, że wierzyć, to znaczy słuchać Boga i Jemu podporządkować swoje życie.